İş Sağlığı Ve Güvenliği Nedir ? Neden Önemlidir.

İş güvenliği kavramı, çalışanların güvenliğini sağlamak, sağlıklı ve güvenli şartlarda çalışmak amacıyla alınan tedbirler olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle; çalışanların iş kazalarına maruz kalmalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken tedbirler bütününe “İş Güvenliği” denilmektedir.

Uluslararası Çalışma Örgütü ILO (International Labour Organization)’nun araştırmalarına göre; iş kazalarının % 50 sinin kolaylıkla önlenebilecek kazalar olduğu, % 48 inin sistemli bir çalışma ile önlenebileceği, % 2 sinin ise önlenmesinin imkânsız olduğu ortaya çıkmıştır. Bu da bize iş kazalarının % 98 oranında önlenebileceği gerçeğini açıkça göstermektedir.

İş Güvenliği çalışmalarının başlıca hedef ve amaçları başında;

· Çalışanlara maksimum seviyede sağlıklı ortam sağlamak,

· Çalışma şartlarının olumsuz etkilerinden tüm çalışanları korumak,

· İş ve işçi arasında mümkün olan en iyi uyumu sağlamak,

· İşyerlerindeki tehlike oluşturabilecek riskli durumları tamamen ortadan kaldırmak ve/veya olumsuz etkilerini en aza indirgemek,

· Oluşabilecek maddi ve manevi zararları yok etmek,

· Çalışma verimliliğini arttırmak.

sayılabilir.

Ülkemizde 2012 yılında 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu yürürlüğe alınmıştır. Bu kanunun amacı işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Bu Kanun; kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanmaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununa göre ülkemizde işletmeler Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. 2012 yılından bu yana az tehlikeli grupta olup 50 kişiden az çalışanı olan işletmeler İSG profesyoneli danışmanlık hizmeti almak zorunda değildir. Bu demek değildir ki isg kurallarına uyulmayacak. Bu işletmelerde bakanlığımız işverenlere kendi işyerlerinde uygulama yapması için Temel İş Güvenliği Eğitimi vermiştir. 50 kişiden çok çalışanı bulunan tüm tehlike sınıfındaki işletmeler bir iş güvenliği uzmanı ve bir işyeri hekimi danışmanlık hizmeti almak zorundadır.

Bu doğrultuda en büyük görev bizler yani İSG profesyonellerine düşmektedir. Kanunun uygulanması ve denetimi her ne kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının denetiminde olsa da biz İSG profesyonellerinin üzerine büyük yükler düşmektedir.

Öncelikle işverenlerin bu kanuna uygun çalışma yürütmeleri konusunda karşılaşılan zorlukları atlatmak ve daha sonra çalışan personelin bu kanuna uygun çalışması için ikna etmek bizlerin başlıca problemi olmaktadır.

Biz İSG profesyonelleri olarak işimizi düzgün ve kurallara uygun olarak yapmak zorundayız çünkü yaptığımız işin ucunda bir insanın hayatı var. Bizler bunu düşünerek çalışıyoruz.

Özgür ÜLKER İş Güvenliği Uzmanı
Tekin Yönetim OSGB Yönetim Kurulu Başkanı
- Reklam -

Cevap ver

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz