Gizlilik Politikası

Gizlilik politikası ve Site kullanım Sözleşmesi

Bihaberolma.com internet sitesini ya da Bihaberolma isimli mobil uygulamayı kullanmadan ya da bunlara üye olmadan önce lütfen bu Sözleşmeyi dikkatle okuyunuz ve Sözleşmenin tüm maddelerini açık iradenizle kabul edip onaylamadan önce siteyi ve/veya uygulamayı kullanmayınız ya da üye olmayınız.

Yeni üyelik oluşturuyorsanız aşağıdaki maddelerin tamamını ayrı ayrı olmak üzere açık iradenizle ve de istisnasız şekilde kabul etmektesiniz.

İşbu metin Yönetimce Bihaberolma.com ve Bihaberolma uygulaması üzerinde yer verilmek suretiyle Bihaberolma’u kullanan herkes tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni
Çerezler ve Çerez Kullanımı İzinleri Hakkında Bildirim

TANIMLAR:

Bihaberolma: www.bihaberolma.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından ya da Bihaberolma isimli mobil uygulama üzerinden erişimi mümkün olan içeriklerin tamamı.

Kullanıcı: Üyelikleri olmamasına rağmen Bihaberolma’a herhangi bir yolla erişen ya da Bihaberolma’u ziyaret eden tüm kişiler “Kullanıcı” olarak anılacaktır.

Üye: İşbu Üyelik Sözleşmesini açık iradesiyle onaylayarak Bihaberolma üzerinde yeni üyelik oluşturan ya da sağlanan bağlantılar vasıtasıyla diğer sosyal medya siteleri üzerinden ya da ilgili olabilecek her türden bağlantı yoluyla Bihaberolma’a kayıt yaptıran ve Bihaberolma’da sadece Üyelerce yapılabilecek olan işlemleri gerçekleştirebilme hakkı elde eden kişiler “Üye” olarak anılacaktır.

İçerik: Bihaberolma’dan erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, resim, video, rakam ve benzeri görsel-işitsel imge ve işaretler ile diğer türdeki bilgilerin bütünü.

İçerik Sağlayıcı: Bihaberolma dâhilindeki içerikleri yükleyen ya da sunan Üye olsun ya da olmasın kişi, kurum ve kuruluşlar. Yönetimin İçerik Sağlayıcılar’ın içeriklerinden dolayı hukuki ya da cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Hizmet: Bihaberolma sadece Üyeler arasındaki iletişimi sağlamak için bir platform sunmak üzerine kurulmuştur. Hizmetin çerçevesi sadece sunulan bu platform altyapısının varlığı ve devamından ibarettir. Bihaberolma üzerinde yayınlanan sorular ya da cevaplar dolayısıyla Üyelerin kendi aralarında gerçekleştirdikleri iletişimlerde ve ilettikleri içeriklerde Yönetimin herhangi bir müdahalesi veya hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

Özel Üye: Bihaberolma’da profil isminin yanında “Yönetici”, “Editör”, “Uzman”, “Konu Uzmanı” ya da benzeri özel bir etiket yer alan ve ilgili profilleri vasıtasıyla Bihaberolma’da belirli bir konu hakkında derinlemesine bilgi/deneyim sahibi olduğunu bildirerek soru, cevap, görüş, link, bağlantı, yazı, resim, video vb. türden içeriği tamamen tüm hukuki sorumluluğu kendilerinde olmak üzere ekleyen, sunan, paylaşan ya da Bihaberolma üzerinde bu profilleri içerisinden herhangi bir şekilde görüntülenmesini sağlayan Üyelerdir.

1. GENEL HÜKÜMLER

1.1 İşbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır); www.bihaberolma.com alan adlı internet sitesinin ve Bihaberolma isimli mobil uygulamanın (bundan böyle her ikisi birden “Bihaberolma” olarak anılacaktır) yaratıcısı, sahibi ve Bihaberolma’un her türlü fikri ve sınaî mülkiyet hakkının sahibi ve tek yöneticisi olan bihaberolma.com (bundan böyle “Yönetim” olarak anılacaktır) ile Bihaberolma’un içeriğinden yararlanmak isteyen kişi (bundan böyle “Üye” ya da “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında geçerli olup Bihaberolma’u kullanmak için gereken hüküm ve şartları belirlemektedir.

1.2. Tanımlar maddesinde anılan erişim ya da ziyaret Kullanıcılarca gerçekleştirildiği andan itibaren Kullanıcıların işbu Üyelik Sözleşmesini ve bağlı diğer tüm bildirimleri açık iradeleriyle onayladıkları kabul edilmektedir.

1.3. Üyeler, işbu Sözleşmeyi kabul etmekle birlikte sözleşme yapmak için gereken fiil ehliyetine sahip olduklarını ve Sözleşmenin kendileri için bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan ederler.

1.4. Üye kabulünde takdir yetkisi yalnızca ve sadece Yönetime aittir. Üyelik başvurusu Yönetim tarafından değerlendirilecek olup Yönetim herhangi bir gerekçe göstermeye gerek duymaksızın üyelik taleplerini geri çevirme hakkına sahiptir. Yönetim onaylanmamış veya kullanılmayan üyelikleri geçersiz kılma hakkını haizdir. Yönetimin bir Üyeye Üye olduktan sonra da geçici veya sürekli olarak hiçbir neden göstermeksizin Hizmet vermeyi kesmesi de tamamen kendi takdirindedir. Üyeler bu duruma karşı çıkamayacakları gibi, bu durumdan kaynaklandığını ileri sürdükleri herhangi bir tazminat talebinde de bulunamazlar.

1.5. Bihaberolma üyeliği kişiseldir. Başkasına ödünç verilemez, devredilemez. Böyle girişimler sebebi ile ortaya çıkabilecek sorunlardan Bihaberolma sorumlu değildir.

1.6. Bihaberolma’a üye olurken verilen e-posta adresinin Üyeye ait ve aktif bir e-posta adresi olması zorunludur. Sisteme giriş için ve üyelikle ilgili tüm yazışmalarda sisteme üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. Bihaberolma verilen e-postanın doğru olduğunu öngörerek hareket eder. Yanlış beyan edilen e-postalardan dolayı oluşabilecek hatalardan Bihaberolma sorumlu tutulamaz.

1.7. Bihaberolma’da her Üye, e-posta adresi kullanmaktadır ve her e-posta adresi sadece bir kez kullanılır. Üye olan herkes, kullanıcı adı ve şifresini korumakla yükümlüdür. Oluşabilecek kusurlu davranışlardan Bihaberolma sorumlu değildir. Bihaberolma’a üye olurken seçilen şifre sadece Üye tarafından bilinir. Şifrenin seçimi ve korunma sorumluluğu Üyeye aittir. Bihaberolma şifre kullanımından doğacak sorunlardan sorumlu değildir.

1.8. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre bilgilerini korumakla yükümlüdür. Üye, kendisine ait bu bilgileri üçüncü şahıslara açıklayamaz ve üçüncü şahısların kullanımına sunamaz. Ayrıca Üye, kendisine ait bu bilgilerin izinsiz kullanıldığını öğrenirse durumu derhal Yönetime bildirmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Yönetim, izinsiz kullanımı engellemek amacıyla Üyenin Bihaberolma’a erişimini engelleme ve/veya Üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.

1.9. Üyeler hesaplarının veya şifrelerinin her türlü yetkisiz kullanımını ya da diğer güvenlik ihlallerini derhal Yönetime bildirmeyi peşinen kabul eder. Üyelerin hesap bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlayamaması sebebi ile üçüncü bir kişinin Üyenin kimliğini, e-postasını, şifre veya hesabınızı kullanması nedeniyle Yönetimin veya Bihaberolma’un diğer başka bir Kullanıcısı veya Üyesinin uğrayacağı zararlardan sorumlu tutulması söz konusu olabilir. Üye, kendi kusuru nedeniyle üçüncü kişilerin veya Bihaberolma’un bu sebeple zarara uğraması halinde bu zararı tazmin edeceğini kabul eder.

1.10. Üyeler başka birinin e-postasını, şifresini veya hesabını, söz konusu e-posta, şifre veya hesabın sahibinin açık izni ve onayı olmadan kullanamaz. Yönetim, Üyelerin bu yükümlülüklere uymaması sonucunda ortaya çıkacak hiçbir zarar veya kayıptan sorumlu tutulamaz ve herhangi zarar veya kaybın söz konusu olması halinde Üyenin sorumluluğunuza gidilebilecektir.

1.11. Bihaberolma, Üyelerinden gelen Bihaberolma deneyimleriyle ile ilgili başarı hikâyelerini ve bu hikâyelere ilişkin varsa fotoğraflar da dâhil olmak üzere soru-cevap gibi her türden içeriği internet ortamında ve yazılı tanıtım malzemelerinde her şekilde kullanabilir.

1.12. Üyelerin sisteme girdikleri içerikleri değiştirme ya da silme hakları kesinlikle yoktur. Üyeler kendi yarattıkları içeriği değiştiremez, düzenleyemez ve silemezler ve fakat soru paylaşımlarına güncelleme yapabilir ve soru altında açılan ayrı bir bolümde bu güncellemeyi paylaşabilirler.

1.13. Bihaberolma’a üye olacak kişiler gerçek doğum tarihlerini girmek suretiyle 18 (on sekiz) yaşını doldurduklarını taahhüt ederek Üye sıfatını haiz olurlar. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti halinde ilgili üyelik derhal sonlandırılabilir. Bu ve benzeri şekildeki Bihaberolma tarafından doğru verilmesi zorunlu olarak gösterilen bilgilerin yanlış, yanıltıcı ya da eksik verilmesi halindeki tüm sorumluluk Üyelere aittir.

1.14. Yarışmalar, promosyonlar ve diğer benzer özellikler dâhil olmak üzere mal veya hizmet alımına, reklamlara ve Bihaberolma’un belli kısımlarının veya özelliklerine ilişkin ek kurallar uygulanabilir ve söz konusu kuralların tamamı, bu referansla işbu Üyelik Sözleşmesinin bir parçası haline gelir. Üyeler söz konusu servis veya özelliği kullanmak için yeterli yasal yaşta olduklarının beyan edilmesi dâhil olmak üzere, söz konusu ek kuralların tamamına uymayı kabul ederler. İşbu Üyelik Sözleşmesi ile Bihaberolma’un belli bir kısmı ya da Bihaberolma üzerinden ya da Bihaberolma vasıtasıyla sunulan herhangi bir hizmet için yayınlanmış özel kurallar arasında bir farklılık olması durumunda, Bihaberolma’un ilgili kısmında yer alan diğer kurallar geçerli olacaktır.

1.15. Üyeler ve Kullanıcılar, Bihaberolma’da profil isminin yanında Fenomen, Editör, Bi’Bilen, Uzman, Konu Uzmanı ya da benzeri “Özel Üye” etiketleri yer alan Üyelerin ilgili profilleri vasıtasıyla Bihaberolma’a girdikleri, ekledikleri, sundukları, paylaştıkları ve de Bihaberolma üzerinde bu profil içerisinden herhangi bir şekilde görüntülenebilen soru, cevap, görüş, link, bağlantı, yazı, resim, video vb. her türden tüm içeriğin kendileri tarafından görüntülenmesi, kullanılması ve/veya uygulanması ile ilgili olarak oluşabilecek hukuka aykırılık halleri ya da doğrudan ya da dolaylı zararlar çerçervesinde olmak üzere Bihaberolma.com’dan, çalışanlarından ve Yönetim’den her ne nam ve surette olursa olsun, herhangi bir hak, alacak, bedel ya da tazminat talep etme hakları olmadığını, tüm içeriklerin içerikleri sağlayanların sorumluluğunda bulunduğunu, “Özel Üyeler” tarafından girilen/sunulan/yazılan/yorumlanan/sorulan/cevaplanan her türden içeriklerin/bilgilerin/yönlendirmelerin; doğru, gerçek, tam, uygulanır, kesin vb. nitelikleri olmadığını ve de bunların güvenilir ve geçerli kabul edilmesi konusunda inisiyatifin tamamen kendilerine ait olduğunu bildiklerini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

1.16. Sözleşmeye aykırılık hallerinde Yönetimin her türlü maddi ve manevi zararlarının tazminini talep hakkı her zaman ve her durumda saklıdır.

1.17. İşbu Sözleşme Bihaberolma’un herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde durma süresince askıda addolunur.

2. KARŞILIKLI HAK VE SORUMLULUKLAR

2.1. Üyeler ve Kullanıcılar Bihaberolma üzerinde yapacakları tüm işlemlerde ve erişimlerinde başta Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına olmak üzere Bihaberolma’a eriştikleri ülkede yürürlükte bulunan mevzuata riayet edeceklerini ve ilgili mevzuatın düzenlemiş olduğu tüm ilgili sorumlulukların kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan ederler.

2.2. Üye, yürürlükte olan kanunların taraflara yüklediği sorumlulukları bilmediği veya bilebilecek durumda olmadığını ileri süremez. Yönetim, mevzuata aykırı olduğunu tespit ettiği soruları ya da cevapları yayımlamaktan imtina edebilir. Bu durumda Üye, Yönetimin tespitini geri dönülemez bir şekilde şimdiden kabul eder.

2.3. Yönetimin Bihaberolma’da yayımlanan veya yayımlanmamasına rağmen Bihaberolma’a ya da sistemin üzerinde bulunduğu bilişim sistemlerine Üye tarafından herhangi bir şekilde girilen herhangi bir bilgi veya veri sebebi ile bir hukuki veya cezai sorumlulukla karşılaşması halinde Üyeye rücu hakkı saklıdır.

2.4. Yönetim, gerekli gördüğü zamanlarda hizmetleri geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Hizmetlerin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Yönetimin Üyelere karşı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

2.5. Yönetim, Bihaberolma’da sunduğu bu hizmetler kapsamında hiçbir Üyesine belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dâhil, açık ya da zımni hiçbir garanti vermez.

2.6. Yönetim, dilediği zaman Üyenin üyeliğini sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak yasaklayabilir, belirlenecek sair sınırlamalara tâbi tutabilir veyahut da işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Üyelik feshedilmesi veya askıya alınması durumunda Üyenin Yönetimden mevcut bir alacağının olması halinde, Yönetim bunu muhtemel bir zarardan mahsup etmek amacı ile 60 (altmış) gün alıkoyabilir.

2.7. Yönetim, Bihaberolma’da ilan edilen özel kurallara uyulmaksızın, bazı teknik hileler kullanarak ya da benzeri şekilde bir aldatma ya da hile sonucunda Üyelerce elde edilen puan, sayı, hak vb. adlar altındaki özel içeriği ya da niteliği farklı bir üyelik kullanımı sağlayan ekstra durumu ya da ilgili hile vb. davranışın gerçekleştirildiği üyelik hesabının bütününü her zaman için iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

2.8. Üyeler, Bihaberolma içerisinde içerik üretmek suretiyle Yönetimce kendilerine Bihaberolma’un ilgili sayfalarında açıklanan özel talimatlar sonucunda puan vb. niteliği diğer içerikten farklı ekstra özellikler elde edebilirler. Ancak bir üyelik hesabının üyenin kendisi ya da Yönetim tarafından iptal edilmesi halinde bu anılan şekildeki Üyeye ekstra olarak sağlanmış olan ve o ana Üye tarafından kullanılmamış olan puan vb. ekstra içeriklerin tamamı silinecektir ve de Üyeliğin ya da ilgili puan ve benzerinin Yönetimce iptali ya da silinmesinin ardından bu türden ekstra nitelikli özellikler üzerinde artık Üyenin hiç bir hak iddia etmesi mümkün değildir.

2.9. Sözleşme, Bihaberolma’da sunulan Hizmet’in Yönetim tarafından sona erdirilmesi halinde kendiliğinden sona erer. Şu kadar ki, Yönetim işini, ticari ortaklığını ve Bihaberolma alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkilidir. Bu yönde herhangi bir değişikliğin işbu Sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

2.10. Üyeler ve Kullanıcılar Bihaberolma’u kullanırken işbu Sözleşme hükümleriyle birlikte yürürlükte bulunan geçerli mevzuatın tamamına uygun davranmayı, aksi halde karşılaşacakları tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan, maddi ve manevi tazminat taleplerden kendilerinin sorumlu olacaklarını, Yönetimi hiçbir şekil ve surette sorumlu tutmayacaklarını ve Yönetimin üçüncü kişilerin taleplerine maruz kalması halinde kendilerine rücu edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2.11. Üye, Yönetim tarafından belirlenen ve Bihaberolma’da duyurulan kurallar ve duyurular dâhilinde Bihaberolma Hizmetlerinden faydalanmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Yönetim Bihaberolma’da dilediği zaman, Bihaberolma’da duyuru ve bildirimleri yapmak suretiyle, değişiklik yapma hakkını haizdir. Herhangi bir değişiklik yapılması halinde Üyeler kazanılmış hak iddiasına bulunamaz. Yönetimin değişiklik hallerinde herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Üye bu durumu peşinen kabul etmektedir ve Bihaberolma’a bu koşullar kapsamında üye olmaktadır.

2.12. Bihaberolma dâhilinde üçüncü kişiler ya da Üyeler tarafından sağlanan içeriklerden ve de Yönetim dışındaki her türlü İçerik Sağlayıcı tarafından oluşturulan içeriklerden dolayı Yönetimin, işbirliği içinde bulunabileceği ya da reklam aldığı kurumların, Yönetim çalışanlarının ve yöneticilerin hiçbir şekil ve şart altında sorumluluğu bulunmamaktadır.

2.13. Yönetim, Üyeler ve sair İçerik Sağlayıcılar tarafından Bihaberolma üzerinden yüklenebilecek, sunulabilecek ya da sağlanabilecek içeriklerin hukuka uygunluğunu ve üçüncü kişilerin haklarını ihlal edip etmediğini araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. Yönetim, Bihaberolma’a yüklenen ve/veya sunulan içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmez. Üyelerin ve Kullanıcıların Bihaberolma’daki her türden eylem ve işleminde hukuki ve cezai sorumluluk bizzat ilgili Üye veya Kullanıcıya aittir.

2.14. Her Üye ve Kullanıcı, Bihaberolma’da Yönetimin ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak ya da kişilik haklarına tecavüz eden ya da saldırı niteliğini haiz olabilecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

2.15. Yönetim, Bihaberolma dâhilinde sunulan içeriği her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutar. Yönetim bu yöndeki yetkisini hiç kimseye önceden ya da sonradan herhangi bir şekilde ihbarda ya da bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçim ve koşulda kullanabilir.

2.16. Yönetim ve Bihaberolma 5651 sayılı Kanun ve bağlı ilgili yönetmelikler uyarınca Yer Sağlayıcısı sıfatını haizdir. Yönetim, 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca Yer Sağlayıcılara getirilen yükümlülüklere uymak amacıyla Kullanıcıların, Üyelerin ve İçerik Sağlayıcıların Bihaberolma üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin olarak ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki verileri yasal süresi içinde kayıt altına alabilir ve saklayabilir.

2.17. Yönetim, Bihaberolma üzerinden Kullanıcılar, Üyeler ve/veya İçerik Sağlayıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri kullanabilir, ifşa edebilir, işleyebilir, paylaşabilir ve/veya saklayabilir.

2.18. Bihaberolma üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriklere ve veri tabanlarına üçüncü kişilerce yalnızca ilgili içeriklerin normal şekilde görüntülenmesi amacıyla ve/veya Yönetimin yazılı olarak izin verdiği çerçevede erişilmesi hukuka uygun olarak kabul edilir. Bunun dışında yapılan tüm erişimler görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde Bihaberolma’dan bilgi çekmek de dâhil olmak üzere hukuka aykırı olup Yönetimin dava ve takip hakları bu tür durumlar açısından her zaman için saklıdır.

2.19. Bihaberolma üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü içeriğin Yönetimin yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce Bihaberolma dışında başta internet olmak üzere herhangi bir ortamda görüntülenemez; aksi haller hukuka aykırı kullanım teşkil edecektir.

2.20. Bihaberolma üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen sayfalarda yer alabilecek olan kişisel veriler ve aksi ayrıca belirtilmedikçe Kullanıcıların ve Üyelerin kişisel bilgilerini, Yönetimin işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Yönetim, yasalar öngördüğü takdirde, yasal merci ve makamların kararları doğrultusunda yürürlükteki yasalar kapsamında kalmak şartıyla ve ilgili kararın çerçevesinde olmak üzere Kullanıcılar, Üyeler ve sair İçerik Sağlayıcılar ile ilgili talep edilen bilgileri ilgili makam ve mercilere verebilir.

3. YASAL ÇEKİNCELER

3.1. Üyeler arasında mesaj gönderimlerinde hukuka aykırı davranışlarda bulunmak kesinlikle yasaktır. Mesajlaşma esnasında hukuka aykırı davranışlarda bulunan Üyenin üyeliği Yönetim tarafından tek taraflı olarak derhal feshedilebilir. Mesajlaşmalardan ötürü oluşacak her türlü hukuka aykırı durumdan doğacak sorumluluk yalnızca Üyelere ait olup Yönetimin, diğer üyelerin ve üçüncü kişilerin herhangi bir sebeple bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür doğrudan/dolaylı ve/veya maddi/manevi zararın tazminini talep hakkı saklıdır.

3.2. Üyeler, Bihaberolma kapsamındaki Hizmetleri hukuka uygun bir şekilde kullanmayı kabul ve taahhüt ederler. Üyeler, Bihaberolma kapsamındaki Hizmetleri kullanırken yapacakları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluktan bizzat sorumludurlar. Üye, Bihaberolma’da yer alan içerikleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Yönetim ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yukarıda belirtilen sınırlamaları aşan veya ihlal eden İçeriğe sahip Üyelere devlet, yargı makamları veya hak sahibi üçüncü şahıslar tarafından yöneltilen tüm hukuki ve cezai yaptırımlardan bizzat Üye sorumludur. Bu kapsamda Yönetimin söz konusu İçerikten dolayı herhangi bir hukuki veya sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.3. Üye isimleri değiştirilememekte ve fakat Üyelerin profillerine yükleyebilecekleri profil tanıtım resimleri aksi Yönetimce belirlenmedikçe Üyeler tarafından dilendiği zaman değiştirilebilmektedir. Üyelerin İnternet vb. kanallar üzerinden bulabildikleri ve telif hakları kendilerine ait olmayan ya da geçerli bir lisansla ilgili telif haklarına sahip olmadıkları içeriklerin profil resmi olarak kullanılması yasaktır.

3.4. Üye verilerinin Yönetimin ihmali olmaksızın yetkisi olmayan kişilerce okunmasından (Üyenin bilgilerini başka kişilerle paylaşması, Bihaberolma’dan ayrılırken çıkış yapmaması ve benzeri durumlardan) dolayı oluşabilecek zararlardan Bihaberolma hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

3.5. Teknik aksaklıklardan dolayı Bihaberolma’a ulaşımda hata ya da kesintiler söz konusu olabilir. Bihaberolma ve/veya Yönetim Hizmetin bu şekilde aksamasından ya da kesilmesinden sorumlu tutulamaz.

3.6. Bihaberolma, her türlü iletişim ağı, çevrimiçi sistemler, servis sağlayıcıları, bilgisayar teçhizatı ve yazılımları ile ilgili başarısızlık ve sorunlardan, internet trafiğindeki tıkanıklıktan ya da Üyelere, Kullanıcılara veya herhangi üçüncü bir kişiye zarar verecek yazılımlar yüklemek gibi teknik konulardan doğan aksaklıklardan da sorumlu tutulamayacaktır.

3.7. Bihaberolma, çevrimiçi ya da çevrimdışı konumdaki hiçbir Üyesinin davranışlarından sorumlu değildir. Hiçbir koşulda Bihaberolma’un kullanımı, içeriği, ister çevrimiçi ister çevrimdışı konumda olunsun Üyeler arasındaki iletişim ve etkileşimden doğan kayıp, hasar, zarar, ölüm ve sair de dâhil olmak üzere hiçbir sonuçtan sorumlu değildir.

3.8. Sözleşmenin Üye tarafından kabul edildiği tarihte var olmayan ve/veya ön görülemeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişip ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin birden Sözleşme gereği yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkânsız hale getiren (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde arıza ve benzeri) haller, zorlayıcı sebep olarak kabul edilecektir.

3.9. Bihaberolma, mücbir (zorlayıcı) sebep durumunda, Üyelerine durumu bildirir. Bu türden bir zorlayıcı sebebin devamı esnasında Bihaberolma’un edimlerini yerine getirememesinden dolayı herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmaz. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Yönetim işbu Kullanım Koşullarından doğan yükümlülüklerinden herhangi birisini geç ifa etme ve/veya ifa etmeme nedeniyle hukuken sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Yönetim açısından, gecikme, ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Yönetimin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Yönetimin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep kapsamında değerlendirilecektir.

3.10. 3.16. maddesinde anılan zorlayıcı sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi fesih hakkı doğar.

3.11. Görüş, yorum ve diğer ileti, fotoğraf veya videolar ile her türden sair içerik işbu Üyelik Sözleşmesine ve Bihaberolma üzerinde başta Yardım başlığı altında olmak üzere herhangi bir şekilde iletilen tüm bilgilendirme ve belgelerin tamamına uygun olarak sunulduğu takdirde Bihaberolma’a kabul edilmektedir. Üyelerin yayınladığı yorum ve benzeri İçerik, zararlı, hatalı ya da aldatıcı olabilir. Bu sebeple tüm Üyelerin ve Kullanıcıların dikkatli ve sağduyulu davranmaları gerekmektedir. Yorum ve benzeri bilgi girilebilen alanlarda özel bilgi vermemek Üyelerin şahsi sorumluluğundadır.

3.12. Bihaberolma bağlantı verdiği ya da banner tanıtımı yaptığı diğer sitelerin ve/veya uygulamaların içeriklerinden hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir.

3.13. Üyeler arasındaki anlaşmazlıklardan doğan herhangi maddi ya da manevi zarardan Bihaberolma ya da Yönetim sorumlu değildir. Yönetim, bu gibi durumlarda herhangi bir uyarı yapmaksızın üyeliği iptal etme hakkına sahiptir. Yönetim, Bihaberolma’da var olan ve/veya ileride olabilecek Kullanıcılar ve /veya Üyeler arasında etkileşimi mümkün kılan herhangi bir içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesini ve/veya Bihaberolma üzerinde başta Yardım başlığı altında olmak üzere herhangi bir şekilde iletilen tüm bilgilendirme ve belgelerde belirtilmiş hususları ihlal ettiği ya da saldırgan, yasa dışı, Üyelerin haklarını ve güvenliğini tehdit eden unsurlar içerdiği gerekçesiyle denetleyebilir ve hatta bu sebeplerle ilgili Üyeliği iptal edebilir ya da Kullanıcının erişimini kısıtlayabilir ya da engelleyebilir.

3.14. Üyeler ve Kullanıcılar Bihaberolma’u kullanılırken; suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, her türlü yasa dışı, hakaret ya da tehdit içeren, küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı içerik yayınlayamaz ya da bunları herhangi bir şekilde Bihaberolma içerisinde iletemez.

3.15. Üyeler üçüncü bir kişinin gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın Bihaberolma’da iletemez. Üyeler yapabilecekleri haksız rekabet hükümlerine aykırı hareketlerinden kendileri sorumludurlar, bunlardan Bihaberolma’un ve/veya Yönetimin sorumlu tutulması hiçbir şekil ve surette söz konusu değildir.

3.16. Bihaberolma, doğrudan sistemde bulunan Üyelere ya da onların e-posta adreslerine, ticari ya da reklam amaçlı istek dışı mesaj gönderilmesi, Üyelerin bu amaçla başka bir internet sitesine yönlendirilmesi ve Bihaberolma’da var olan ve ileride oluşturulabilecek interaktif alanların bu şekilde kanun ve yetki dışında kullanılması gibi durumlarda hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Herhangi bir içerikten yalnızca ve sadece içeriği gönderen kişi sorumludur ve gerek Yönetim gerekse Bihaberolma gönderilen içeriğe ilişkin hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. İçerikten kaynaklanan tüm talep ve sorumluluklara karşı içerikleri gönderen Üye gerek Yönetimden gerekse üçüncü kişilerden kaynaklanacak talepleri tazmin etmeyi peşinen kabul eder. Üyeler Bihaberolma’un içerikleri izlemediğini ve denetlemediğini ve fakat içeriğin Bihaberolma kurallarını ihlal ettiğine veya başka bir nedenle Yönetim için, diğer Üyeler, Kullanıcılar veya üçüncü bir kişi için zararlı olduğuna tamamen kendi inisiyatifine dayanarak kanaat getirirse herhangi bir sebeple her türlü içeriği inceleme ve kaldırma hakkını saklı tuttuğunu, bununla birlikte Yönetimin herhangi bir içeriğe yanıt verme yükümlülüğünün bulunmadığını peşinen kabul eder.

3.17. Üyeler, ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme yayınlayamaz, postalayamaz ya da iletemez. Diğer Üyelerden herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz. Bu amaçla Üyelere yönelik “e-posta zincirleri” kurulamaz. Bu gibi durumların tespiti halinde söz konusu Üyenin üyeliğine derhal son verilecektir. Bihaberolma’un ve Yönetimin bu durumdan kaynaklanan her türlü zararı Üyeden talep etme hakkı saklıdır.

3.18. Bihaberolma’da bulunan bütün yazılı, resimli, sesli, grafik içeren ve/veya içermeyen tablo gibi materyallerin her hakkı saklıdır. Bu materyallerin kopyalanmak suretiyle kişisel sayfalarda yayınlanması ve/veya pazarlanması kesinlikle yasaktır. Kişisel sayfalarda bu türden materyallerin kullanılması durumunda mutlaka kimden alıntı yapıldığını ve/veya alıntı yapılan şahıs ve ticari kurumun izin verdiğini belirten bir bilginin sayfanın açıkça görünür bir alanına eklenmesi zorunludur. Aksi halde doğabilecek kanuni ihtilaflarda Bihaberolma hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

3.19. Üyeler, gönderilen her türlü içerik için, Yönetime söz konusu içeriği kullanma, kopyalama, değiştirme, silme, uyarlama, yayınlama, tercüme ettirme, buna dayalı türev eserler oluşturma, satma ve dağıtma hakkını ve söz konusu içeriği herhangi bir ücret ödemeden dünya genelinde herhangi bir form, ortam veya teknolojiye aktarma hakkını, süresiz, geri dönülemez, telifsiz, devredilebilir bir hak ve lisans olarak vermektedirler Bu sebeple, Bihaberolma’a lisansını verilmek istenmeyen herhangi bir yorumu, gizli bilgiler veya öyküleri, ürün fikirlerini, bilgisayar kodunu veya orijinal eser ve benzeri gibi ürünleri Bihaberolma’a göndermeyiniz. Ayrıca, Üyeler gönderilen içerikle birlikte verilen ismin kullanma hakkını da Yönetime devretmektedirler.

3.20. Üyelerin paylaşımlarını düzenleyemeyecek ve silemeyecek olmalarına rağmen Üyelerce sağlanan her türden içerik Yönetim tarafından değiştirilebilir, silinebilir ya da Üyelerce paylaşılan soru vb. içeriklerin başlıkları ya da detayı imla ya da anlam hataları nedeniyle Yönetim tarafından düzenlenebilmekte ve değiştirilebilmektedir.

3.21. Yönetim, Bihaberolma dâhilinde kişisel verileri gizli tutmak için gerekli tedbirleri almaktadır. Kullanıcılar ve Üyeler, Yönetim tarafından alınan önlemlere rağmen Bihaberolma’a yapılan her türlü iç ya da dış saldırı sonucu kişisel verilerin herhangi bir şekilde zarar görmesi veya bunların üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda Bihaberolma’un ve Yönetimin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını peşinen kabul etmekte ve bu nedenlerle doğrudan ya da dolaylı olarak oluşan ya da oluşabilecek zararlardan Bihaberolma’u ve Yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutmayacaklarını peşinen kabul ve beyan ederler.

3.22. Üyeler, ticari amaç taşıyan ya da reklam içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme yayınlayamaz, postalayamaz ya da iletemez. Diğer Üyelerden herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz. Bu amaçla Üyelere yönelik “e-posta zincirleri” kurulamaz. Bu gibi durumların tespiti halinde söz konusu Üyenin üyeliğine derhal son verilecektir. Sitenin bu durumdan kaynaklanan her türlü zararını Üyeden talep etme hakkı saklıdır.

3.23. Yönetim, Bihaberolma’a kendi iradesi dışında yüklenen dosyalardan dolayı hiçbir şekilde hukuki ve cezai olarak sorumlu değildir. Gönderilen dosyalar Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Bihaberolma’un o an ziyaret edilmekte olduğu ülkenin yürürlükteki tüm yasalarına uygun olmalıdır. Her dosyanın, gönderildiği tarih, zaman ve IP numarası ile birlikte kaydı tutulmaktadır. Kullanıcıların ve/veya Üyelerin gönderdiği ve/veya yüklediği bir dosyanın herhangi bir suç unsuru teşkil etmesi durumunda doğacak sorumluluk dosyayı gönderen ve/veya yükleyen kişinin üzerinde olacaktır.

3.24. Bihaberolma üzerinden başka sitelere ve/veya uygulamalara verilen bağlantılar ve/veya yönlendirmelerin varlığı Bihaberolma dışındaki diğer site, uygulama ya da sayfaların içeriklerinin denetlendiğini hiçbir şekil ve surette ifade etmemektedir. Bu bağlantılardan erişilebilecek Bihaberolma dışı diğer içerikten dolayı Bihaberolma’un ya da Yönetimin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bihaberolma üzerindeki bağlantılar vasıtasıyla erişilebilen her türden tüm üçüncü taraf bağlantılarda yapılacak işlemlerden doğacak zarardan Bihaberolma ve Yönetim hiçbir şekil ve surette sorumlu değildir. Kullanıcılar ve Üyeler bu bağlantılara eriştiğinde her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun tamamen, yalnızca ve istisnasız kendilerinde olduğunu kabul ve beyan ederler.

4. MUHTELİF HÜKÜMLER

4.1. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Sözleşme dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin ve ihtilafların yönetiminde ve çözümlenmesinde yabancılık unsuru bulunması hali de dâhil olmak üzere her durumda Türkiye Cumhuriyeti Hukuku uygulanacaktır. Her türlü ihtilafın hallinde ise İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

4.2. İşbu Sözleşme; Üye, Bihaberolma’a üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arasında hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Üyenin üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi zaman içinde Yönetim tarafından tek taraflı güncellenebilir. Üyelerimiz, Bihaberolma’a her giriş yaptığında güncellenmiş Sözleşme maddelerini aynen kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcılar ise Bihaberolma’a eriştikleri her an ve sürede işbu Sözleşmeyi kabul etmiş durumdadırlar ve Sözleşme her zaman ve surette Kullanıcılar için yürürlüktedir.

4.3. Yönetim, Üyelerin işbu Sözleşmeyi ve/veya Bihaberolma içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Üyeler, fesih sebebiyle, varsa Yönetimin uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlüdür:

  • Fikri/sınaî hakları ihlal eder içeriklerin Üye tarafından Bihaberolma’a herhangi bir yolla yüklenmesi;
  • Üyenin kendisi için oluşturulmuş Üye profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması;
  • Üyenin üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan sair fillerde bulunması.

5. FİKRİ ve SINAİ HAKLAR

5.1. Bihaberolma’un veri tabanı, ara yüzü, tasarım, metin, kodlar ve tüm görsel-işitsel ögeler de dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Bihaberolma üzerindeki Bihaberolma yapıtaşı niteliğindeki tüm ögelerin fikri mülkiyet hakları Yönetime aittir ve/veya Yönetim tarafından üçüncü bir kişiden hukuken geçerli bir lisans altında edinilmiştir.

5.2. Bihaberolma’da kullanılmakta olan resim, grafik, fotoğraf ve benzeri türden içeriklerin, Bihaberolma içerisinde ifade edilen sınırların dışında Kullanıcılar, Üyeler ve/veya üçüncü şahıslar tarafından başka amaçlar için kullanımına izin verilmemektedir. Bu türden içeriğin izinsiz kullanımı; telif hakları ihlallerine, ticari markalarla ilgili hükümlerin ya da diğer geçerli mevzuatın ihlaline yol açmaktadır.

5.3. Kullanıcılar, Yönetimin Bihaberolma üzerinde bulunan ve telif haklarına tabi olan çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya üçüncü kişilerin Yönetimin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.

6. GİZLİLİK BİLDİRİMİ

6.1. Yönetim işbu Gizlilik Bildirimi maddesi vasıtasıyla Kullanıcılarının ve Üyelerinin gizliliğini korumak amacıyla çeşitli gizlilik ilkeleri belirlemiştir. Bu bildirim dâhilinde aşağıda belirtilen bu ilkeler Bihaberolma üzerinde kişisel ve/veya kişisel olmayan veri toplanması ve kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiştir. Bihaberolma Kullanıcıları ve Üyeleri belirtilen bu ilkelerin tümünü açık irade beyanlarıyla kabul ederler.

6.2. Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soy isim, şirket/kurum bilgileri, IP adresi, posta adresi, telefon numarası, e-posta adresi veya Kullanıcıları/Üyeleri tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içerebilir.

6.3. Bihaberolma ve Yönetim, Üyelerinin ve Kullanıcıların Bihaberolma’da sağladıkları bilgileri, istatistiki bilgilere dönüştürmek, reklam ve/veya pazarlama alanında kullanmak ve servisleri zenginleştirip geliştirmek için her zaman ve her şekilde kullanabilme hakkına her zaman sahiptir. Bihaberolma’a ve Yönetime bu haklarını kullanmak üzere Üyeler ve Kullanıcılar işbu Sözleşme çerçevesinde açık irade beyanları ile rızaları dâhilinde izin vermiştirler. Yönetim, bu türden bilgileri işbu Sözleşme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen reklam ve pazarlama veya benzeri amaçlarla ortaklık ilişkisi içinde olduğu ya da olacağı sair üçüncü kişilerle paylaşabilir ya da kendisi dilediği şekilde kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde Kullanıcılarla ya da Üyelerle iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilecektir.

6.4. Yönetim tarafından talep edilen Üyelik için gerekli bilgilerin dışında da Kullanıcılar/Üyeler tarafından sağlanan bilgiler veya Bihaberolma üzerinden yapılan işlemlerle ilgili olarak otomatik ya da başkaca şekilde elde edilen ya da tespit edilen IP numarası gibi bilgiler; Yönetim ve işbirliği içinde olduğu kurum ya da kişiler tarafından, Üyelik Sözleşmesi ve Bihaberolma üzerinde başta Yardım başlığı altında olmak üzere herhangi bir şekilde iletilen tüm bilgilendirmeler ve belgelerle belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da çeşitli istatistiki değerlendirmeler, pazar araştırmaları ve benzeri amaçlarla kullanılabilir.

6.5. Yönetim, Bihaberolma dâhilinde başka sitelere bağlantı sağlayabilir. Yönetimin bu şekilde dış bağlantı vasıtasıyla erişilen harici sitelerin içerik ve gizlilik hususlarındaki bildirim, politika ve uygulamalarına yönelik herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.6. Yönetim, Üyelerin ve Kullanıcıların Bihaberolma’u kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyacığını (çerez) kullanarak elde edebilir.

6.7. Yönetim, işbu Gizlilik Bildirim maddesinde belirtilen genel hükümler dışında da Kullanıcılara ve Üyelere ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Yönetim aşağıda sayılan durumlarda, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Kullanıcıların ve Üyelerin kişisel bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşacaktır;

  • Yürürlükteki mevzuat ile getirilen sorumluluklara uymak,
  • Üyelik Sözleşmesi ile eki niteliğindeki tüm metinlerin gereklerini yerine getirmek,
  • Yetkili otorite tarafından ilgili mevzuata göre yürütülen bir araştırma amacıyla Kullanıcılarla ya da Üyelerle ilgili bilgi talep edilmesi için bilgi vermenin gerekli olması.

7. YÜRÜRLÜK

7.1. İşbu Sözleşmeyle atıfta bulunulan ya da bulunulmayan diğer tüm Bihaberolma belgeleri ve de Bihaberolma üzerinde başta Yardım başlığı altında olmak üzere herhangi bir şekilde iletilen tüm bilgilendirmeler ve belgelerle birlikte tam bir ayrılmaz bütün oluşturan işbu 7 (yedi) madde ve alt maddelerinden oluşan Üyelik Sözleşmesi, Üyeler için Üyenin elektronik olarak onay vermesi anında ve Kullanıcılar içinse Bihaberolma’a ilk erişimin sağlanması anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

7.2. Yönetim herhangi bir zamanda işbu Sözleşmenin maddelerinden birini, bir kısmını ya da tamamını güncelleyerek üzerinde değişiklik yapma ve yeni halini Bihaberolma’da yayınlama hakkını saklı tutar. Metnin değiştirilmiş yeni hali Bihaberolma’da yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır ve metin başlangıcında belirtilen tarihte yürürlük kazanmıştır. Yönetim tarafından işbu metinde yapılan her tür değişiklik Üyeler ve Kullanıcılar tarafından önceden kabul edilmiş sayılmaktadır. İşbu Sözleşmenin Kullanıcının ya da Üyenin tek taraflı beyanı ile değiştirilebilmesi söz konusu değildir.